Đóng
26Tháng 11

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN DỊCH VỤ BÁN RA

 

 

Kiểm tra lại sổ sách trước khi quyết toán

 

Kiểm tra trước khi quyết toán là động thái chuẩn bị chủ động mọi tình huống khi quyết toán do đó chúng ta không bị động trước công tác quyết toán thuế của cơ quan thuế hay cơ quan chức năng theo yêu cầu nghiệp vụ.

 

Trước khi quyết toán chúng tôi họp triển khai công tác tư vấn kiểm tra chứng từ sổ sách và cả những tình huống xấu nhất nếu xảy ra để chủ động tất cả mọi tình huống của doanh nghiệp sao cho mọi cuộc quyết toán thành công tốt đẹp.

 

 

Biểu mẫu kế toán Related