Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

BẢNG KÊ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO CÓ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

BẢNG KÊ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO CÓ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Kèm theo tờ khai thuế GTGT
(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)
Tháng 1 năm 2016
Tên cơ sở kinh doanh : Mã số thuế  :
Địa chỉ  :
STT Hóa đơn chứng từ mua Tên người bán Mã sô thuế Mặt hàng Doanh số Ghi
Seri HĐ Số HĐ Ngày HĐ mua vào chú
1
TỔNG CỘNG 0
Ngày 31 tháng 1 năm 2016
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu kế toán Related