Đóng
29Tháng 1

Những khó khăn khi cấp thẻ BHYT ở vùng khó khăn

Câu hỏi: Những khó khăn khi cấp thẻ BHYT ở vùng khó khăn

Ở Nghệ An hiện nay đối tượng Người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn chưa được cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Lý do không xác định được Thôn bản khó khăn. (vì Quyết định 582 của Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt thôn bản Đặc biệt khó khăn). Vậy giờ căn cứ vào đâu để cấp thẻ cho đối tượng Người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn? Căn cứ theo cấp xã (xã thuộc vùng 2, vùng 3 theo Quyết định 582) có được không? Hay phải căn cứ theo cấp thôn bản? Nếu theo cấp thôn bản thì căn cứ Quy định nào?

Câu hỏi về cấp thẻ BHYT ở vùng khó khăn

Câu hỏi về cấp thẻ BHYT ở vùng khó khăn

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có một số đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các thôn không phải thôn đặc biệt khó khăn và một số đối tượng là người dân đang sinh sống tại các thôn không phải là thôn đặc biệt khó khăn (thôn không có trong danh sách thôn đặc biệt khó khăn UBND tỉnh Nghệ An gửi Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 50/QĐ-TTg) nhưng thôn đó nằm trong khu vực III (xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi).

Trên cơ sở ý kiến hướng dẫn của các Bộ, Ủy ban Dân tộc, BHXH tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các Ngành liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh Nghệ An phương án thực hiện chính sách BHYT năm 2017 do Ngân sách Nhà nước đóng và đang phối hợp xác định nguồn kinh phí, danh sách đối tượng hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho người dân thuộc các đối tượng trên.

>>> Hỏi – đáp BHYT

>>> Dịch vụ kế toán

Email: tuvanminh@gmail.com

Hotline: 0918.535956 (Mr. Việt) | 0916.535956 (Ms. An)

Add: 119B, Hà Huy Giáp, P Quyết Thắng, TP Biên Hòa

Bảo hiểm Related