Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

THƯ XÁC NHẬN CÔNG NỢ

    Kính gửi    : CÔNG TY TNHH ……                                                                Ngày 28 tháng 02 năm 2…….   THƯ XÁC NHẬN   Kính thưa Quý vị,   Hiện nay, cơng ty chng tơi đang tiến hành rà soát công nợ  thường […]

Quản Trị tư vấn kế toán thuế

28Tháng 11

SỔ PHẢI TRẢ

CÔNG TY TNHH Địa chỉ: Tel :                         Fax: MST: PHẢI TRẢ CTY TNHH …………… TK 331 QUÍ  …. – 20….. STT SỐ CT Ngày tháng Diễn giải TK Phát sinh Nợ Có 1 2 3 4 5 6                       7 […]

Quản Trị thay đổi địa chỉ công ty