Đóng

Dịch vụ kế toán

01Tháng 11
nen-hoi-dap-chinh-sach-thue

Hỏi đáp chính sách thuế

CÂU HỎI 01. Thuế GTGT và thuế TNDN hàng khuyến mại Công ty cháu bán hàng và có chính sách thưởng hỗ trợ cho khách hàng, ví dụ bán 3000 tấn thì thưởng 10 nghìn/1 tấn. như vậy chính sách […]

Chili System