Đóng
01Tháng 11
mot-so-goi-y-cach-dat-ten-c

Các nguyên tắc đặt tên công ty

5 NGUYÊN TẮC ĐẶT TÊN CÔNG TY – Có năm nguyên tắc đặt tên cho công ty: thứ nhất là dễ phát âm, ngắn gọn, không bị tự hạn chế, để dịch ra tiếng anh và càng có nghĩa gốc […]

Chili System