Đóng

Luật thuế

21Tháng 4

Công văn số :8889/CT-TT&HT

Công văn số :8889/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :07/06/2016 V/v hướng dẫn về xuất hoá đơn – Công ty TNHH King Power Kính gửi: Công ty TNHH King Power.Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 05/01KP16 ngày 30/05/2016 của Công ty […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế

21Tháng 4

Công Văn Số 7300/CT-TT&H

Công văn số :7300/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :18/05/2016 V/v kê khai và hoàn thuế GTGT nguyên phụ liệu nhập khẩu – Công ty TNHH Quốc Tế Return Gold Kính gửi: Công ty TNHH Quốc Tế Return Gold.Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế

18Tháng 4

Công Văn Số: 5087 /TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 5087 /TCT-KKV/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016   Kính gửi: […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế

17Tháng 4

Công Văn Số: 2374 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2374 /TCT-CSV/v hoá đơn Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế TP Hà […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế