Đóng

Luật thuế

15Tháng 4

CÔNG VĂN SỐ: 8982/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ: 8982/CT-TT&HT; NGÀY PHÁT HÀNH: 09/06/2016 V/v Thuế nhà thầu đối với phí môi giới bán hàng – Công ty TNHH Hưng Long. Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Long. Cục thuế có nhận được công văn số […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế

14Tháng 4

CÔNG VĂN SỐ: 7163/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ: 7163/CT-TT&HT; NGÀY PHÁT HÀNH 13/05/2016 V/v kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng – Công ty Cổ phần OSEVEN Kính gửi: Công ty Cổ phần OSEVEN. Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế

13Tháng 4

Công Văn Công văn số :8439/CT-TT&HT

Công văn số :8439/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 30/05/2016 V/v thuế suất thuế GTGT và lập hóa đơn – Công ty TNHH Dệt Ga Na Kính gửi: Công ty TNHH Dệt Ga Na Cục Thuế có nhận công văn không số […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế

12Tháng 4

Công Văn SỐ : 1199/TCT-CS

   BỘ TÀI CHÍNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ : 1199/TCT-CSV/v chính sách thuế GTGT       Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế