Đóng

Luật thuế

05Tháng 10
tin-tuc-5

Luật Thuế TNDN

 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2017       Theo thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BCT của Bộ tài chính Thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có nhiều điểm mới mà các công ty, doanh nghiệp cần […]

Chili System

05Tháng 10
tin-tuc-5

Luật thuế GTGT

       KHẤU TRỪ THUẾ GTGT NĂM 2017  Trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta hiện nay. Thì việc cải cách thủ tục hành chính, chỉnh sửa, bổ sung các điều luật kịp […]

Chili System