Đóng

Dịch vụ kế toán

22Tháng 4

Dịch Vụ Hoàn Thiện Sổ Sách Kế Toán Chuyên Nghiệp

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Hệ thống sổ sách kế toán là hệ thống thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Một hệ thống sổ sách kế toán theo đúng chuẩn mực, chính xác sẽ thể hiện bộ mặt tài chính của một Doanh Nghiệp được theo dõi cẩn thận đầy đủ, chỉnh chu và thể hiện việc  tổ chức, quản lý chuyên nghiệp của ba giám đốc của công ty.
Tuy nhiên, một số công ty doanh nghiệp vì một lý do nào đó đã bị rơi vào tình trạng thiếu nhân sự kế toán giỏi có trình độ chuyên môn và am hiểu luật kế toán thuế dẫn đến hồ sơ, sổ sách trong thời gian quá khứ còn nhiều thiếu sót, thậm chí sai trầm trọng về chuẩn mực kế toán, điều này gây khó khăn cho cơ quan Thuế , hải quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra Doanh Nghiệp và đặc biệt là ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, cụ thể là Doanh nghiệp bị Cơ quan Thuế xuất toán thuế, ấn định thuế, phạt thuế  theo luật thuế hiện hành.

 

Chính vì thế công ty chúng tôi sẽ giúp quí doanh nghiệp hoàn thiện sổ sách chứng từ kế toán trước khi cơ quan thuế, hải quan, thanh tra thuế vào làm việc kiểm tra.
Tình trạng kế toán của doanh nghiệp chỉ lập được các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm mà không thực hiện được việc hạch toán đúng, đủ sổ sách kế toán như hiện nay là khá phổ biến.

 

Vấn đề này Chủ Doanh nghiệp chưa phát hiện được vì cứ nghĩ nhân viên kế toán đó đã hoàn thành các báo cáo thuế thì xem như đã hoàn tất công việc của kế toán.

 

Tuy nhiên do cơ quan thuế cũng chưa đến thời điểm kiểm tra số liệu của Doanh nghiệp nên cứ để tình trạng không hạch toán đầy đủ sổ sách này kéo dài từ năm này qua năm khác, thậm chí báo cáo tài chính hàng năm nộp cho Cơ quan Thuế là những “con số ảo”. Đến khi quyết toán thì không có số liệu đầy đủ để quyết toán thuế dẫn đến bị ấn định thuế thì lúc này phát sinh nộp thuế hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng tiền thuế dẫn đến doanh nghiệp bị kiệt huệ khi nộp hết các khoãn tiền thuế này.

 

 
Để khắc phục tình trạng này, trong một tương lai không xa, ắt hẳn Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế cũng sẽ áp dụng việc quản lý các Doanh nghiệp thông qua hệ thống Đại lý Thuế theo Luật về Đại Lý Thuế được ban hành tại Thông tư 28/2008/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2008. Theo đó, Đại lý thuế sẽ kê khai thay cho Doanh Nghiệp và kiểm soát mọi hành vi hoạt động phát sinh của Doanh Nghiệp thông qua việc kê khai thuế, quyết toán thuế, tránh trường hợp khi kiểm tra thuế thì phát sinh thuế của doanh nghiệp lớn do sai sót dẫn đến doanh nghiệp mất khả năng chi trả tiền thuế và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp sau này.

 

                                                                                Ths. Mai Quốc Việt

Dịch vụ kế toán Related