Đóng
01Tháng 11

Doanh nhân cần biết về thẻ APEC

NHỮNG ĐIỀU DOANH NHÂN CẦN BIẾT KHI SỞ HỮU THẺ APEC

Thẻ APEC (APEC Business Travel Card viết tắt ABTC) là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư.
Tại diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ra đời trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đương đầu với những thử thách lớn: chủ nghĩa toàn cầu vốn phát triển mạnh sau thế chiến thứ hai bắt đầu gặp phải những khó khăn nan giải với nhiều vấn đề bế tắc trong tiến trình đàm phán Hiệp Uruguay/WTO, APEC ra đời vào tháng 11- 1989 theo sáng kiến của Australia tại hội nghị Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Ngoại giao 12 nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm khắc phục khó khăn của chủ nghĩa toàn cầu đồng thời gắn kết các nền kinh tế phát triển trong khu vực, đưa khu vực này thành động lực cạnh tranh mạnh của nền kinh tế thế giới.

Việt Nam cũng không ngoài sự phát triển ngoại giao đó.Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh Việt Nam đã cấp hàng nghìn thẻ Apec doanh nhân Việt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân có nhu cầu đi lại làm việc và để chủ động hội nhập xúc tiến thương mại và đầu tư với các đối tác kinh doanh trong khối Apec.

Tuy nhiên, nhiều Doanh nhân chưa có điều kiện và thời gian để tìm hiểu rõ hơn về các nước trong khối APEC.

Khi doanh nhân được sở hữu thẻ Apec được đi vào 19 nước trong khối, doanh nhân Việt Nam vẫn có thể bị giữ tại sân bay hoặc bị trục xuất về nước nếu không chứng minh được việc sử dụng thẻ Apec đúng mục đích.

Có nhiều điều qui định về thẻ Apec và sử dụng thẻ Apec khiến doanh nhân Việt đang còn thiếu thông tin. Chúng tôi xin liệt kê 10 điều về khối Apec và thẻ Apec cho quý vị biết thêm: Khi làm thẻ Apec, có doanh nhân được cấp đủ 19 nước nhưng vẫn có doanh nhân chỉ được cấp 10 – 18 nước, mọi quyết định cấp thẻ phụ thuộc hoàn toàn vào hồ sơ doanh nghiệp và các quyết định đồng ý cho sử dụng thẻ Apec từ các nước trong Khối Apec.

Dịch vụ Related