Đóng

Bảo hiểm

08Tháng 11

Khám chữa bệnh BHYT thông tuyến.

Khám chữa bệnh BHYT thông tuyến.

Điểm c khoản 3 Điều 22 Luật BHYT (đã sửa đổi) có quy định người bệnh tự ý đi KCB không đúng tuyến (tức trái tuyến) sẽ được thanh toán 100% chi phí KCB tại bệnh viên tuyến huyện trên toàn quốc. (tức khám bệnh viện tuyến huyện nào cũng là đúng tuyến)

Tôi có BHYT ở bệnh viện tuyến trung ương, nhưng khi liên hệ để với bệnh viện Hoàn mỹ hay bệnh viên đa khoa Phước an (TPHCM ) là bệnh viện tuyến huyện thì bị từ chối BHYT với lý do chỉ bệnh viện hạng III mới thông tuyến. Không biết vấn đề ở đây là gì?

Mong giải thích rõ luôn giùm tôi luôn hiểu như thế nào là đúng về “thông tuyến huyện ” hiện nay.

Xin cảm ơn!

BHXH Việt Nam trả lời:

Theo quy định của Luật BHYT thì từ ngày 01/01/2016 người tham gia BHYT được đi KCB tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc. Trường hợp Ông/Bà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến trung ương thì chỉ được khám, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện mà mình đăng ký trong thẻ BHYT hoặc bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc.

Bệnh viện Hoàn Mỹ là bệnh viện hạng II, tuyến tỉnh nên không được thông tuyến huyện.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không có Bệnh viện đa khoa Phước An, chỉ có hệ thống Phòng khám đa khoa Phước An. Vì vậy, Phòng khám đa khoa Phước An không được thông tuyến huyện trên toàn quốc, chỉ được thông tuyến trong trường hợp quy định tại Điểm 4, Điều 22 Luật BHYT.

Bảo hiểm Related