Đóng
05Tháng 10

Luật Thuế TNDN

 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2017

      Theo thông tư 78/2014/TT-BTCThông tư 96/2015/TT-BCT của Bộ tài chính Thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có nhiều điểm mới mà các công ty, doanh nghiệp cần quan tâm.

tuvanminh@gmail.com

tuvanminh@gmail.com

  Từ ngày 01/1/2017: Thuế suất là 20% áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp (DN). Trừ một số các loại hình DN như:

* Thuế suất từ 32% đến 50% sẽ áp dụng cho những DN có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên tại Việt Nam.

* Thuế suất 50% sẽ áp dụng cho những DN khai thác tài nguyên như bạch kim, đá quý, vàng, bạc, thiếc, antimoan,…

   + Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng để có mức thuế suất cụ thể với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ tài chính để Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   + Nếu các mỏ khai thác có từ 70% trở lên diện tích được giao, có điều kiện kinh tế , xã hội đặc biệt khó khăn theo danh mục địa bản ưu đãi thuế thu nhập DN ban hành theo Nghị định này với thuế suất thuế TNDN là 40 %.

   Thuế TNDN tạm tính theo quý năm 2017 mới nhất theo các văn bản, Nghị định, Thông tư đã ban hành được tính như sau:

I. Cách tính thuế TNDN cho DN kê khai theo phương pháp khấu trừ ( từ ngày 06/8/2015 theo Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính:

   Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

ThuếTNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x Thuế suất thuế TNDN

   Nếu doanh nghiệp có trích lũy phát triển khoa học và công nghệ:

ThuếTNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế Phần trích lập quỹ KH & CN )

 x

Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

  1.  Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhậptính thuế = (Thu nhập chịu thuế thu nhập đượcmiễn thuế)

+

Các khoản lỗ được kết chuyển

    a) Thu nhập chịu thuế: Tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập khác.
b) Cách khoản thu nhập được miễn thuế TNDN:

    c) Cách khoản lỗ được kết chuyển:

    Nếu các hoạt động  kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thu nhập DN của hoạt động kinh doanh con thu nhập.

Trong đó:

   Thu nhập chịu thuế được  xác định:

Thu nhập

tính thuế

=

(Doanh

thu

Chi phí

được trừ)

 +

Các khoản

thu nhập khác

Dựa vào doanh thu để thu nhập chịu thuế, có nghĩa là toàn bộ tiền bán hàng, gia công, cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được.

Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu không có thuế GTGT.

Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên trị giá tăng thì doanh thu bao gồm thuế GTGT.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 

     + Những doanh nghiệp có doanh thu năm trước <20 tỷ: Thuế suất là: 20%.

    + Những doanh nghiệp có doanh thu năm trước >20 tỷ: Thuế suất là: 22% ( đã được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/1/2016)

    + Đối với những doanh nghiệp mới thành lập thi tạm tính theo thuế suất 22% nếu bình quân doanh thu của các tháng trong năm < 1.67 tỷ VNĐ thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%

III. Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 và năm 2016 mới nhất được tính theo Luật, Nghị định, Thông tư đã được ban hành và có hiệu lực:

Năm 2016:

Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội. ngày 19/6/2013.

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ. ngày 26/12/2013.

Thông tư số 78/2014/TT-BTC  của Bộ tài chính, ngày 18/6/2014.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ngày 10/10/2014.

Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ngày 25/8/2014.

Năm 2015:

Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, ngày 22/6/2015.

Kể từ ngày 15/12/2014 theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT- BTC

+ Doanh nghiệp không nộp tờ khai thuể TNDN tám tính quý.

+ Doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.

+ Chậm nhất vào ngày thứ 30  của quý sau.

** Một số lưu ý trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

♣ Nếu tổng số thuế tạm nộp của quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán từ 20% trở lên thi DN phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên đó ( Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV).

♣ Nếu tổng số thuế TNDN tậm nộp của quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán từ 20% mà  DN chậm nộp so với  thời gian quy định ( thời han nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với quyết toán.

♣ Nếu chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tiền chậm nộp theo quy định. Nếu nộp thừa sẽ được coi như số thuế tạm nộp của năm kế tiếp hoặc được hoàn thuế theo quy định

Để cập nhật thêm về Luật thuế TNDN mới, quý khách hàng, công ty, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Công ty sẽ được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Công ty TNHH Tư Vấn Minh

Trụ sở chính: 119B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa – Đồng Nai.

Hotline: 0918. 53 59 56 ( Mr.Việt)  or  0916. 53 59 56 ( Ms.An)

Email: tuvanminh@gmail.com         Web: www.ketoandongnai.com.vn

Luật thuế Related