Đóng
01Tháng 11

Những điều cần biết về thẻ APEC

Thẻ doanh nhân APEC và những điều cần biết

Thẻ doanh nhân APEC là loại giấy tờ dùng để thay thế thị thực nhập cảnh vào các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình ABTC (không có giá trị thay thế hộ chiếu). Do đó, khi nhập xuất cảnh, người mang thẻ cần xuất trình kèm theo hộ chiếu hợp lệ.

Thẻ ABTC là loại giấy tờ dùng để thay thế thị thực nhập cảnh vào các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình ABTC (không có giá trị thay thế hộ chiếu). Do đó, khi nhập xuất cảnh, người mang thẻ cần xuất trình kèm theo hộ chiếu hợp lệ (còn giá trị và đúng với số hộ chiếu được in trên thẻ)

-Theo quy định của Thẻ Apec thì thẻ do cơ quan có thẩm quyền của một nền kinh tế thành viên cấp cho doanh nhân là công dân của mình, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền của nền kinh tế thành viên khác đồng ý. Như vậy, thực chất việc cấp thẻ của một nền kinh tế thành viên ABTC được thực hiện theo sự ủy quyền của các nền kinh tế thành viên ABTC khác

-Chương trình ABTC (APEC) là sáng kiến do Australia đưa ra năm 1996, nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) về tìm kiếm biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nhân các nền kinh tế thành viên APEC đi lại thường xuyên trong khối vì mục đích hợp tác, kinh doanh, thương mại, đầu tư, thực hiện dịch vụ…

Đây là một trong những chương trình liên quan đến hoạt động của khối APEC, theo đó các nền kinh tế tham gia sẽ tuân thủ những điều kiện cụ thể về đối tượng được cấp thẻ, mẫu thẻ thống nhất, chế độ trao đổi thông tin, xét duyệt nhân sự và truyền số liệu…

Sau khi thử nghiệm thành công, chương trình đã chính thức được áp dụng từ năm 1999 tại các nền kinh tế: Australia, Hàn Quốc, Philippines, Hồng Kông… Hiện nay có 18 nền kinh tế tham gia (gọi là 18 nền kinh tế thành viên ABTC).

Ngày 28/2, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Quyết định số 45/2006/QĐ-TTG ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC); ngày 18/9/2006, lãnh đạo Bộ Công an đã ký Thông tư số 10/2006/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giá trị của thẻ ABTC và thời hạn sử dụng thẻ:

+ Thời hạn sử dụng thẻ trong 3 năm.

+ Được phép lưu trú tại nền kinh tế thành viên ABTC từ 2 – 3 tháng (tùy thuộc quy định của mỗi nền kinh tế) cho mỗi lần nhập cảnh.

+ Được ưu tiên giải quyết thủ tục nhập cảnh nhanh tại các cửa khẩu, vì mỗi nền kinh tế thành viên ABTC có cửa dành riêng cho người mang thẻ.

1- Những qui định chung của chương trình ABTC:

– Có nhu cầu thường xuyên đi các chuyến ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh, thương mại, dịch vụ trong khu vực APEC.

– Thực sự tham gia vào lĩnh vực thương mại, hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện đầu tư. Đặc biệt không bao gồm: Thân nhân của người được cấp thẻ; tham gia các công việc có thù lao; nghỉ ngơi kết hợp làm việc hoặc các vận động viên chuyên nghiệp, phóng viên, người dẫn chương trình giải trí, nhạc sĩ, họa sĩ hoặc những người tham gia vào các nghề nghiệp tương tự.

– Các quan chức cao cấp của Chính phủ, quan chức tham dự vào các công việc của APEC.

2- Tiêu chí của Việt Nam (thể hiện tại Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg, ngày 28/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ – gọi tắt là Quy chế):

– Doanh nghiệp phải có năng lực sản xuất kinh doanh có doanh thu trên 10 tỷ đồng trên một năm, kinh doanh thực thụ hoặc phải có hạn ngạch xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế thành viên của APEC.

– Doanh nhân phải là người làm việc ở các doanh nghiệp đó và phải là người đại diện cho doanh nghiệp khi thực hiện việc ký kết hoặc thực hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối.Các quan chức cao cấp của Chính phủ bao gồm: Thủ trưởng các ngành kinh tế; Thủ trưởng cấp Bộ, tỉnh phụ trách về vấn đề kinh tế,Các cán bộ tham dự các cuộc họp, hội nghị của APEC, Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Cụ thể về thủ tục, địa điểm nộp hồ sơ xin cấp thẻ ABTC, mời các doanh nhân xem trên trang.

www.dichvugiayphepkinhdoanh.com.vn

Dịch vụ Related