Đóng

dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa

20Tháng 4

Dịch Vụ Kế Toán

Khởi tố vụ kế toán cửa hàng xăng dầu khai khống hơn 3000 hóa đơn   Việc mua bán hóa đơn khống là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt rất nặng như phạt tù. Tuy nhiên, […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế

18Tháng 4

Công Văn Số: 5087 /TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 5087 /TCT-KKV/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016   Kính gửi: […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế

17Tháng 4

Công Văn Số: 2374 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2374 /TCT-CSV/v hoá đơn Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế TP Hà […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế

15Tháng 4

CÔNG VĂN SỐ: 8982/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ: 8982/CT-TT&HT; NGÀY PHÁT HÀNH: 09/06/2016 V/v Thuế nhà thầu đối với phí môi giới bán hàng – Công ty TNHH Hưng Long. Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Long. Cục thuế có nhận được công văn số […]

Quản Trị Dịch vụ giấy phép kinh doanh đồng nai, dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa, dịch vu kế toán long thành, dịch vụ kế toán thống nhất, dịch vụ kế toán trảng bom, thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế