MẪU TỔNG HỢP GIÁ THÀNH TOÀN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐỊA CHỈ            : MÃ SỐ THUẾ   : BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THÀNH TOÀN CÔNG TY TÊN CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ HĐ THẦU PHỤ DỰ TOÁN VẬT LIỆU CHÍNH VẬT LIỆU PHỤ Nhân công Ca máy Phân bổ […]

Quản Trị thành lập công ty ở trảng bom