Đóng

thủ tục nhanh

13Tháng 11

Người đóng BH thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau

Người đóng BH thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau. Tôi đang làm việc cho 1 công ty và công ty sẽ đóng BH cho tôi trong tháng 6/2017 này, nhưng hiện tại tôi đã có thẻ BHYT […]

Quản Trị An toàn thực phẩm, Cho thuê văn phòng, Cho thuê văn phòng ảo, dich vụ giay phep kinh doanh, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, Thủ tục hành chính, thủ tục nhanh, thủ tục thành lập công ty., Văn phòng dùng chung

08Tháng 11

Hưởng BHTN. Đóng BHXH tự nguyện.

Hưởng BHTN. Đóng BHXH tự nguyện. Xin cho tôi được hỏi nội dung như sau: Tôi nghỉ việc tại đơn vị cũ là tháng 1/2017. trong thời gian đó đơn vị cũ chưa thể rút BHXH của tôi vì còn […]

Quản Trị An toàn thực phẩm, Cho thuê văn phòng, Cho thuê văn phòng ảo, dich vụ giay phep kinh doanh, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, Thủ tục hành chính, thủ tục nhanh, thủ tục thành lập công ty., Văn phòng dùng chung

08Tháng 11

Khám chữa bệnh BHYT thông tuyến.

Khám chữa bệnh BHYT thông tuyến. Điểm c khoản 3 Điều 22 Luật BHYT (đã sửa đổi) có quy định người bệnh tự ý đi KCB không đúng tuyến (tức trái tuyến) sẽ được thanh toán 100% chi phí KCB […]

Quản Trị An toàn thực phẩm, Cho thuê văn phòng, Cho thuê văn phòng ảo, dich vụ giay phep kinh doanh, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, Thủ tục hành chính, thủ tục nhanh, thủ tục thành lập công ty., Văn phòng dùng chung