kiemtoanminhminh@gmail.com

0916535956

Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng Hiệu Quả

Hướng dẫn hồ sơ và thủ tục thành lập hợp tác xã

Hướng dẫn hồ sơ và thủ tục thành lập hợp tác xã sẽ được chúng tôi chia sẻ cụ thể và chi tiết dưới đây. Quý khách có thể tham khảo các thông tin để chuẩn bị giấy tờ thật tốt. Từ đó quá trình làm thủ tục sẽ đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm thời gian. 

1. Hồ sơ đăng ký mở, thành lập hợp tác xã

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trước khi đăng ký mở, thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX

Đăng ký thành lập, mở hợp tác xã (HTX) đã được Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT và 07/2019/TT-BKHĐT quy định rất rõ. Cụ thể như sau: 

- Khi thành lập HTX, cần gửi 1 bộ hồ sơ đăng ký tới cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hợp tác xã thuộc mà quý khách định đặt trụ sở chính.

- Khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cũng như quy định ở Điều 24 trong Luật Hợp tác xã, cơ quan đăng ký HTX sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận thành lập HTX. Đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan sẽ không cấp giấy chứng nhận, đồng thời sẽ gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để HTX biết, điều chỉnh bổ sung.

Hồ sơ thành lập hợp tác xã đúng quy định của pháp luật bao gồm:

- Giấy tờ chứng thực cá nhân của người có thẩm quyền đăng ký (bản sao).

- Giấy đề nghị thành lập HTX.

- Điều lệ của hợp tác xã.

- Danh sách liệt kê các thành viên có trong HTX.

- Phương án liên quan tới sản xuất kinh doanh.

- Danh sách hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên, giám đốc (hay tổng giám đốc).

- Văn bản nghị quyết hội nghị thành lập.

- Với trường hợp đăng ký thành lập HTX là một tổ chức làm về tín dụng cần thêm  bản sao giấy phép theo hồ sơ kể trên hay văn bản chấp thuận do ngân hàng Nhà nước soạn thảo. 

2. Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã