kiemtoanminhminh@gmail.com

0916535956

Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng Hiệu Quả

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án cần những gì?

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án là một trong những công việc quan trọng của một công ty kiểm toán. Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án cần những gì? Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, thủ tục kiểm toán và nội dung của báo cáo kiểm toán. Minh - MCC tìm hiểu những nội dung quan trọng trên khi làm kiểm toán báo cáo quyết toán dự án nhé!

Lập kế hoạch kiểm toán

Để lập kế hoạch kiểm toán báo cáo, các kiểm toán viên phải dựa vào những quy định nằm từ đoạn 16 đến 25 của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 300 sao cho hợp lý và linh động nhất. Những đoạn trong chuẩn mực trên đã chỉ ra một vài chỉ dẫn về cách lập kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.

Kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết toán dự án phải được xây dựng sao cho tất cả cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, bảo đảm sự phù hợp với tất cả cuộc kiểm soát.

Mỗi kế hoạch kiểm toán sẽ bao gồm 2 phần, đó là: Kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán, bên cạnh đó phải đảm bảo 2 phần này được xây dựng cho toàn bộ các cuộc kiểm toán báo cáo dự án

Các bước lập kế hoạch kiểm toán quyết toán dự án

Các bước lập kế hoạch kiểm toán quyết toán dự án

Phần 1: Kế hoạch kiểm toán tổng thể:

Kế hoạch phải thể hiện rõ ràng phạm vi và cách thức xây dựng thực hiện một kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải đảm bảo tính cụ thể, chi tiết, để dựa vào đó hoàn thành chương trình kiểm toán.

Để quyết định quy mô, hình thức của kế hoạch kiểm toán tổng thể phải dựa vào mức độ phức tạp của mỗi nhiệm vụ, quy mô dự án và những thỏa thuận của hợp đồng kiểm toán.

Cách nội dung cần làm trong kế hoạch tổng thể:

Thông tin của dự án và các đơn vị liên quan

Đánh giá rủi ro và trọng yếu của kế hoạch kiểm toán tổng thể

Phân bổ nhân sự và thời gian diễn ra kiểm toán

Phần 2: Chương trình kiểm toán: Cần xác định rõ thời gian, nội dung, phạm vi của các kiểm toán phải làm để tiến hành triển khai kế hoạch kiểm toán tổng thể

Chương trình kiểm toán phải đảm bảo hoàn thành được các tiêu chí và phải đạt hiệu quả của một của kiểm toán dù được lên kế hoạch và xây dựng bởi nhiều kiểm toán viên khác nhau.

Thực hiện kiểm toán báo cáo

Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, các kiểm toán viên sẽ triển khai thực hiện các nội dung công việc như sau:

a, Gửi và nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến quyết toán dự án

b, Kiểm tra lại những hồ sơ pháp lý của dự án và nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư, giá trị tài sản hình thành qua đầu tư, công nợ, thiết bị vật tư tồn đọng của việc đầu tư chấp hành ý kiến kết luận cuối cùng của cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán Nhà nước (nếu có).

Giai đoạn thực hiện kiểm toán trong quá trình kiểm toán quyết toán dự án

Giai đoạn thực hiện kiểm toán trong quá trình kiểm toán quyết toán dự án

Trong toàn bộ quá trình thực hiện việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án, sẽ không dựa trên những sai sót nhỏ có tính không trọng yếu được phát hiện trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Thay vào đó, những sai sót không trọng yếu này sẽ được báo lại với từng cấp quản lý phù hợp.

Kiểm toán viên sẽ báo cáo với Chủ Đầu tư tất cả các điểm sai sót mang yếu tố trọng yếu gây ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới kết quả của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mà công ty phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Thủ tục kiểm toán báo cáo quyết toán dự án

Bước cuối cùng của công việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đó là thủ tục kiểm toán. Quá trình thực hiện thủ tục kiểm toán sẽ bao gồm các công việc phải thực hiện như sau:

Nghiên cứu, phân tích, xem xét và đánh giá kết quả chung của một cuộc kiểm toán

Tạo lập và phát hành báo cáo

Giải quyết các việc còn lại sau báo cáo 

Cuối cùng, công ty kiểm toán sẽ phát hành bản báo cáo kiểm toán dự thảo. Bản báo cáo này sẽ gửi cho Khách hàng, kèm với kế hoạch bảo vệ số liệu. Báo cáo kiểm toán dự thảo sẽ thể hiện ý kiến của kế toán viên về những vấn đề được nêu trong quyết toán dự án hoàn thành, bao gồm những nội dung sau:

Hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư

Nguồn vốn đầu tư

Giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành

Giá trị khối lượng thiết bị hoàn thành

Quyết toán các khoản chi phí khác

Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản

Giá trị tài sản bàn giao đã đưa vào sử dụng

Thực trạng công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng.

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án cần những gì?

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án cần những gì?

Nội dung của báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán dự án

Nội dung của báo cáo kiểm toán bắt buộc phải được lập bằng văn bản, và bao gồm các nội dung chính được nêu dưới đây:

Đầy đủ thông tin tên, địa chỉ doanh nghiệp kiểm toán

Số hiệu và tiêu đề của bản báo cáo kiểm toán

Dựa vào mỗi cuộc kiểm toán, báo cáo kiểm toán phải chỉ rõ người nhận báo cáo kiểm toán

Đảm bảo những nội dung cần phải ghi rõ trong phần mở đầu của báo cáo kiểm toán:

Các đối tượng của cuộc kiểm toán

Tên cơ quan lập báo cáo quyết toán dự án

Thời gian (ngày lập) và số trang của báo cáo quyết toán dự án đã được kiểm toán

Trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (quy định tại đoạn 08 Chuẩn mực này)

Trách nhiệm của kiểm toán viên (quy định tại đoạn 09 Chuẩn mực này)

Căn cứ và phạm vị của cuộc kiểm toán:

Dựa vào pháp lý và hồ sơ quyết toán dự án (quy định tại đoạn A23 Chuẩn mực này)

Phạm vi: công việc và những thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên đã hoàn thành

Kết quả cuộc kiểm toán

Tổng thể dự án

Kết quả của dự án theo từng nội dung (hướng dẫn tại đoạn A24 -A27 Chuẩn mực này)

Ý kiến của kiểm toán viên (quy định nằm trong đoạn 52-59 Chuẩn mực này)

Các kiến nghị (nếu có) của kiểm toán viên đối với đơn vị được kiểm toán (chủ đầu tư) và các bên liên quan

Chữ ký, họ và tên của các kiểm toán viên, đóng dấu (quy định tại đoạn 60 Chuẩn mực này)

Ngày lập báo cáo kiểm toán (quy định tại đoạn 61 Chuẩn mực này)

Bài viết trên đã giải đáp được kiểm toán báo cáo quyết toán dự án là gì? Hy vọng những thông tin mà Minh - MCC chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu hơn về quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án. 

Có thể bạn quan tâm

Bài viết liên quan

Kiểm toán là một phần quan trọng trong quá trình quản lý và giám sát hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Để đảm bảo sự minh bạch, tính chính…
Kiểm toán là một hoạt động quan trọng không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Nhưng không phải công ty nào cũng hiểu rõ vấn đề này, đặc biệt khi…
Doanh nghiệp nên có kiểm toán nội bộ không? Đây là một câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp đang đối mặt trong quá trình quản lý và phát triển của…
Kiểm toán không chỉ là một quy trình bắt buộc mà còn là một hoạt động quan trọng trong quản lý tài chính của mọi doanh nghiệp. Trong bối cảnh…
Dịch vụ kiểm tra chống gian lận tài chính
Xây dựng khung quản trị rủi ro gian lận giúp ban lãnh đạo hiểu rõ về các rủi ro đặc thù của doanh nghiệp, hỗ trợ việc xác định và…

Bình luận của bạn

Hotline
Hotline:
Gọi ngay chat zalo Chat với chúng tôi qua zalo
top