kiemtoanminhminh@gmail.com

0916535956

Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng Hiệu Quả

Chuẩn Mực Kế Toán Số 15: Hợp Đồng Xây Dựng

Chuẩn Mực Kế Toán Số…

Mục đích của chuẩn mực số 15: hợp đồng xây dựng là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng. tìm hiểu thêm…
Chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu và thu nhập khác được ban hành

Chuẩn mực kế toán số…

Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn Mực Kế Toán Số 11: Hợp Nhất Kinh Doanh

Chuẩn Mực Kế Toán Số…

Chuẩn mực kế toán số 11: Hợp nhất kinh doanh được Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn Mực Kế Toán Số 10: Ảnh Hưởng Của Việc Thay Đổi Tỷ Gía Hối Đoái

Chuẩn Mực Kế Toán Số…

Mục đích của chuẩn mực kế toán số 10 là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các…
Chuẩn Mực Kế Toán Số 8: Thông Tin Tài Chính Về Những Khoản Vốn Góp Liên Doanh

Chuẩn Mực Kế Toán Số…

Chuẩn Mực Kế Toán Số 5: Thông Tin Tài Chính Về Những Khoản Vốn Góp Liên Doanh được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.…
Chuẩn Mực Kế Toán Số 1: Chuẩn Mực Chung

Chuẩn Mực Kế Toán Số…

Mục đích của chuẩn mực kế toán số 1: Chuẩn mực chung là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo…
Hotline
Hotline:
Gọi ngay chat zalo Chat với chúng tôi qua zalo
top