kiemtoanminhminh@gmail.com

0916535956

Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng Hiệu Quả

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kiểm…

Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1)
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán số 200 - chuẩn mực kiểm toán viên

Hệ thống chuẩn mực kiểm…

Chuẩn mực kiểm toán số 200: Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày…
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán số 320

Hệ thống chuẩn mực kiểm…

Chuẩn mực kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán. Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính. Tìm hiểu ngay!
Hotline
Hotline:
Gọi ngay chat zalo Chat với chúng tôi qua zalo
top