kiemtoanminhminh@gmail.com

0916535956

Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng Hiệu Quả

Quy định tiền lương giảm trừ chi phí khi quyết toán thuế

Khi quyết toán thuế thì tiền lương được giảm trừ chi phí được quy định như thế nào?

Giảm trừ lương khi quyết toán thuế cần phải tuân thủ theo các quy định và văn bản pháp luật. Do đó để nắm bắt được những quy định hiện nay, các lao động và doanh nghiệp có thể tham khảo thông qua bài viết dưới đây. Theo đó các quy định về tiền lương được giảm trừ chi phí khi quyết toán thuế được trình bày cụ thể ở mục 2.5 Khoản 2, Điều 6 Thông tư số: 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

cac-quy-dinh-giup-doanh-nghiep-thuc-hien-quyet-toan-thue-tot-hon
Nắm bắt các quy định giúp doanh nghiệp và lao động thực hiện quyết toán thuế tốt hơn

Tiền lương, tiền công và tiền thưởng cho người lao động không được giảm trừ chi phí khi quyết toán thuế thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Các khoản chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nhưng trên thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
  • Các khoản tiền lương, tiền thưởng và chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Quy chế tài chính của Công ty; Thoả ước lao động tập thể;…

Dưới đây là các trường hợp vụ thể sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập của doanh nghiệp. Điều kiện chung cho các trường hợp này đó là được chi trả có tính chất tiền lương, tiền công hoặc có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đúng theo quy định pháp luật:

  • Trong trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài. Trong đó có ghi các điều kiện về khoản chi tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam từ mầm non đến THPT
  • Trong trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động.
  • Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam.
Một số khoản chi về tiền lương và tiền công sẽ được giản trừ chi phí sau khi quyết toán thuế
 
Một số khoản chi về tiền lương và tiền công sẽ được giản trừ chi phí sau khi quyết toán thuế

Các khoản chi tiền lương và các khoản phụ cấp cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm:

Các khoản chi tiền lương và các khoản phụ cấp cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: 

Trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng này không được quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. Trong đó:

+ Quỹ tiền lương thực hiện: tổng số tiền lương thực tế đã được chi trả của năm đó. Con số được tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

+ Việc trích lập dự phòng phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ. Nếu doanh nghiệp bị thua lỗ thì không được trích đủ 17%.

Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương. Nhưng sau 6 tháng, doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ thì doanh nghiệp buộc phải tính giảm chi phí của năm sau.

Ví dụ: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017, DN A có trích quỹ dự phòng tiền lương là 10 tỷ đồng, đến ngày 30/06/2018 (áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch), DN A mới chi số tiền từ quỹ dự phòng là 7 tỷ đồng thì DN A buộc phải tính giảm chi phí tiền lương năm sau (năm 2018) là 3 tỷ đồng (10 tỷ – 7 tỷ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2018 nếu DN A có nhu cầu thì tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo quy định.

Các khoản chi tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên hội đồng hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất và kinh doanh.

Trên đây là một số quy định hiện hành về tiền lương được giảm trừ chi phí khi quyết toán thuế. Doanh nghiệp và lao động có thể tham khảo thêm thông tin thông qua các văn bản pháp luật hiện nay để hiểu hơn và tìm hiểu thêm.

Có thể bạn quan tâm

Bài viết liên quan

Thực tế cho thấy kế toán thường mắc nhiều sai sót trong quá trình quyết toán thuế TNDN, điều này có thể gây ra những bất lợi cho doanh nghiệp.…
Các khoản chi phí được giảm trừ khi quyết toán thuế là vấn đề được rất nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Nhất là khi các văn…
Hồ sơ, thủ tục và điều kiện hoàn thuế GTGT đã được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật. Để bảo vệ lợi ích doanh nghiệp,…
Quyết toán thuế là một trách nhiệm quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp trong quản lý tài chính và tuân thủ các quy định thuế của quốc…
Quyết toán thuế là giai đoạn rất quan trọng và bắt buộc đối với các doanh nghiệp hiện nay. Vậy quyết toán là gì? Cần chuẩn bị gì và lưu…

Bình luận của bạn

Hotline
Hotline:
Gọi ngay chat zalo Chat với chúng tôi qua zalo
top