kiemtoanminhminh@gmail.com

0916535956

Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng Hiệu Quả

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần những giấy phép nào?

Nhu cầu dạy và học ngoại ngữ ngày càng phổ biến bởi yêu cầu hội nhập quốc tế cũng như nâng cao kiến thức. Do đó, ngày càng nhiều trung tâm ngoại ngữ ra đời. Vậy để thành lập trung tâm ngoại ngữ chủ cơ sở cần những giấy phép nào?

1. Các mô hình trung tâm ngoại ngữ 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam cần gì?

Việc thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ được quy định cụ thể trong các văn bản, quy định của Pháp luật như: Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/08/2018; Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục quy định. Theo đó ở Việt Nam, các trung tâm ngoại ngữ được phép hoạt động dưới các hình thức sau:

- Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập: Đây là loại hình trung tâm giáo dục ngoại ngữ được thành lập, tài trợ và quản lý bởi cơ quan chức năng tỉnh/thành phố. Các quy định về giáo trình, giáo viên, chương trình đào đạo phải theo các quy chuẩn của cơ quan nhà nước và được quản lý chặt chẽ bởi các đơn vị theo quy định pháp luật.

- Trung tâm ngoại ngữ tư nhân: Đây là loại hình trung tâm do tư nhân hoặc tổ chức ngoài nhà nước như cơ quan tư vấn du học, các trung tâm thi tiếng Anh, các tổ chức giáo dục ngoài nước... thành lập và giảng dạy. Trung tâm này cần phải đáp ứng các quy định về giáo viên, chương trình đào tạo, học liệu, trang thiết bị và điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

2. Giấy phép cần có khi thành lập trung tâm ngoại ngữ